Öğretmen Yetiştiren Fakülteler Dışındaki Birimlerde Pedagojik Formasyon Eğitimi Güncel Kararı
  • 2023-03-08

  • Öğretmen Yetiştiren Fakülteler Dışında Formasyon Eğitimi Alınabilen Alanlar İçin Öğrenim Sırasında Verilecek Pedagojik Formasyon Eğitimi 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı derslerine dair Senato Karar Eki için tıklayınız.
  • Haftalık ders programları ilgili birimlerin web sayfalarında duyurulacaktır.
  • Öğrencilerimiz kendi Öğrenci Bilgi Sistemlerinden (OBS) tanımlanan seçmeli formasyon derslerini görebileceklerdir.