​2023 YKS Merkezi Yerleştirme, Ek Yerleştirme İşlemlerinde Kayıt Tarihlerinde Kayıt Yaptıramayan Adaylar
  • 2023-09-06

2023 YKS kılavuzlarında yayımlanan kayıt tarihlerinde kayıt yaptıramayan adayların kayıt tarihinin bitiş tarihinden itibaren 3 hafta içinde başvurması durumunda adayın mazereti ilgili Fakülte/Yüksekokul tarafından değerlendirilerek mazereti kabul edilenlerin kaydı yapılacaktır. 3'üncü haftanın son günü mesai bitiminden sonra başvuru yapanların başvurularının değerlendirilmeyerek kayıtları yapılmayacaktır.​