Misyon & Vizyon

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ  SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Misyon: Balıkesir Üniversitesi İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun misyonu; güçlü donanıma sahip, disiplinler arası çalışma kültürü olan, nitelikli ve özgün araştırmalar yapabilen, rekabetçi, kendini sürekli geliştirmeyi bilen kalifiye bireyler yetiştirilmesini ve yaşam kalitesini artırıcı hizmet ve çözümler sunmayı benimseyen sağlık teknikeri yetiştirmektir.

Vizyon: Balıkesir Üniversitesi İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun vizyonu, Eğitimde, bilimde, sosyal alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde kabul gören eğitim odaklı, yenilikçi, etik değerleri benimseyen, insan haklarına saygılı bir kurum olmaktır.

DEĞERLER&HEDEFLER 

Temel Değerler

  • Atatürk İlkeleri ve İnkılaplarına Bağlılık
  • Eğitimde Mükemmeliyet ve Kalite
  • Bilimsellik
  • Yaşam Boyu Öğrenme
  • Kalifiye İşgücü Yetiştirmek
  • Sosyal Sorumluluk, Topluma ve Ülkeye Hizmet
  • Şeffaflık, Katılımcılık ve Hesap Verilebilirlik
  • Ehliyet ve Liyakat
  • Hukukun Üstünlüğüne, İnsan Haklarına, Toplumsal Değerlere, Etik Kurallara ve Çevreye Saygı
  • Paydaşlar ile İşbirliğinin Sağlanması

Hedefler:Üniversitemiz başta Balıkesir olmak üzere ülkemizin gelişmişlik düzeyinin ve yaşam kalitesinin artmasına katkı sağlamayı ve toplumsal değerlere bağlı, insan haklarına saygılı, bilgi ve teknoloji üreten, Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı bireyler yetiştirmeyi görev edinmiştir. Uluslararası standartlarda eğitim - öğretim kalitesine ulaşmış, bilimsel üretimi ve üniversite kent-sanayi işbirliğini sağlamış, tercih edilen bir üniversite olmak Üniversitemizin hedefleri arasındadır.

Adres

Bedrettin Mahallesi Yusuf Kurt Sokak No:16 10770 İvrindi/BALIKESİR

İletişim

0266 456 15 04
ivrindishmyo@balikesir.edu.tr

Bizi Takip Edin: