Mezuniyet Tanıtım ve İletişim Komisyonu

Öğr.Gör. Nurşah TATOĞLU Başkan
Öğr.Gör. Vacide ANCIN Üye
Öğr.Gör. Esra BAYRAM Üye