Yatay Geçiş Komisyonu

Öğr.Gör. Salih TOSUN Başkan
Öğr.Gör.Dr. Mehmet GÜLŞEN Üye
Öğr.Gör. Nurşah TATOĞLU Üye
Memur Hakan YAĞAR Raportör