Staj Komisyonu

Öğr.Gör. Esra BAYRAM Başkan
Öğr.Gör. Vacide ANCIN Üye
Öğr.Gör. Nurşah TATOĞLU Üye
Öğr.Gör. Naciye ERCAN Üye
Öğr.Gör.Dr. Mehmet GÜLŞEN Üye
Memur Fatih ÖZEN Raportör