Öğrencinin Görev ve Sorumlulukları

Öğrencinin görev ve sorumlulukları

Balıkesir Üniversitesi İşletmede Mesleki Eğitim Yönergesi’nin 16. Maddesine göre;

 • İşletmede Mesleki Eğitimlerini yapacak öğrenciler Bölüm İşletmede Mesleki eğitim Komisyonun belirlediği esaslar çerçevesinde kayıtlarını yaptırır ve onay işlemlerini gerçekleştirirler.
 • İşletmede, Eğitici Personel tarafından verilen görevleri yaparlar.
 • İşletmede, Eğitici Personelin izni ve onayı olmaksızın ayrılamazlar.
 • Hastalık, resmi kurum ve kuruluşlardaki işler, birinci derece yakınlarının vefatı, mazeret veya acil durumlar dışında izin kullanamazlar. İzinli olarak işletmeden ayrılması gereken durumlarda Eğitici Personelden izin kâğıdı karşılığında mazeret izni alırlar. Eğitici Personel tarafından verilecek mazeret izni 10 iş gününü geçemez.
 • Mazeretsiz olarak 3 gün üst üste İşletmede Mesleki Eğitime devam etmeyenler veya devamsızlık sınırını aşanlar, İşletmede Mesleki Eğitim dersinden başarısız sayılırlar.
 • Eğitici Personel ve İzleyici Öğretim Elemanının bilgisi ile Bölüm İşletmede Mesleki Eğitim Komisyonunun onayı olmaksızın iş yerlerini değiştiremezler.
 • Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği yanında iş yerinin çalışma, disiplin ve iş güvenliği ile ilgili kurallarına uymak zorunda olup, sendikal faaliyetlere katılamazlar.
 • İşletmede Mesleki Eğitim esnasında, sağlık raporu alan öğrenciler, Eğitici Personel ve İzleyici Öğretim Elemanına bilgilendirmek zorundadırlar. Raporun aslını en geç 2 gün içerisinde bağlı oldukları okullarının İŞTAK’a ulaşmasını sağlarlar.
 • İşletmede Mesleki Eğitim esnasında kullandıkları her türlü araç ve gereci özenle kullanmak zorundadırlar. Aksine hareket etmeleri halinde doğabilecek kaza ve zararlardan şahsen sorumlu tutulurlar.
 • Bölüm İşletmede Mesleki Eğitim Komisyonunun belirleyeceği ilke ve prensiplere göre yaptıkları çalışmaları Ara Rapor ile Mesleki Eğitimin tamamlanması sonrası düzenlenecek olan Uygulama Raporunu İş Yeri Eğitim Sorumlusuna onaylattıktan sonra, İzleyici Öğretim Elemanına ulaşmasını sağlarlar.
 • İşletmede Mesleki Eğitim yaptıkları işletmeler ile ilgili bilgi ve belgeleri medya, internet, vb. ortamlarda ve üçüncü şahıslarla, iş yerlerinin izni olmadan paylaşamazlar.
 
 

 

Adres
İletişim


Bizi Takip Edin: