Bölüm İşletmede Mesleki Eğitim Komisyonu Görevleri

Bölüm İşletmede Mesleki Eğitim Komisyonu

Balıkesir Üniversitesi İşletmede Mesleki Eğitim Yönergesi’nin 10. Maddesine göre Bölüm İşletmede Mesleki Eğitim Komisyonu aşağıdaki görevleri yerine getirir:

 • Bölüm öğretim planı son döneminde yer alan İşletmede Mesleki Eğitim dersinin öğrenme çıktılarını, program yeterlilikleri ile ilişkisini, kredisini, bir yarıyıl boyunca uygulanacak müfredatı, ölçme ve değerlendirme hususlarını her İşletmede Mesleki Eğitim Dönemi sonunda gözden geçirmek, gerekirse güncellenmesi için ilgili kurullara sunulmak üzere, bölüm kuruluna rapor etmek.
 • Öğrencilerinin İşletmede Mesleki Eğitim yapacakları işletmeleri belirlemek, uygunlukları açısından inceleyip, onaylamak.
 • Öğrencilere işletme temini konusunda İŞMEK ve İŞTAK Koordinatörlüğü ile işbirliği yapmak.
 • Bölümlerde İşletmede Mesleki Eğitimi bu yönerge esasları ile İŞTAK’ da belirlenen ilke ve prensiplere göre yürütülmesini sağlamak.
 • Öğrencilerinin bu yönerge hükümleri doğrultusunda İşletmede Mesleki Eğitim yapmaları amacıyla gerekli ön bilgi ve uyum eğitimlerini almalarını sağlamak, tanıtıcı ve yönlendirici eğitimleri planlamak, yönetmek ve yürütmek.
 • Öğrencileri, Bölüm İşletmede Mesleki Eğitiminden sorumlu görevliler hakkında bilgilendirmek.
 • Öğrencilerin yerleştirme işlemlerini yürütmek.
 • Öğrencilerin hazırlayacakları Ara Rapor ve dönem sonu Uygulama Raporu dosyasının içeriğini, yazım biçimini belirlemek ve öğrencilere duyurmak.
 • Öğrencilerin İşletmede Mesleki Eğitim esnasında karşılaşabileceği aksaklık ve problemleri çözmek, çözülemeyen aksaklıkları İŞTAK Koordinatörüne iletmek.
 • Öğrenci takibini sağlayacak İzleyici Öğretim Elemanlarını, İşletmede Mesleki Eğitim Dönemi’nden bir ay önce belirleyerek Bölüm Kuruluna sunmak.
 • İŞTAK biriminde belirlenen ilkeler çerçevesinde İzleyici Öğretim Elemanının yapacağı takip yöntemlerini belirlemek ve bilgilendirmek.
 
 

 

Adres
İletişim


Bizi Takip Edin: